Latest Products

Store »

Hadis merupakan rujukan kedua dalam Islam selepas Al-Quran. Sebuah mutiara yang dilupakan mutakhir ini. Marilah kembalikan kegemilangan Islam dengan menggali khazanah hadis Nabi s.a.w. Ikuti perbincangan peri pentingnya pengajian hadis

surat Artikel 1 & surat Artikel 2

Anda berpeluang mengikuti pengajian hadis secara LIVE di sini.

_______________________________________________________

Kesuntukan masa ?

Kekangan tugas atau anda tinggal jauh? Anda masih berpeluang mengikuti pengajian dan hadis kuliah hadis secara PERCUMA di sini:

(Syarah hadis lengkap disertakan dengan video, audio dan text hadis)

tandaright : Pengenalan Awal Menthodologi Pengajian Hadis
tandaright : Perbincangan tentang Ilmu Hadis
tandaright : Syarah Kitab Sahih Bukhari
tandaright : Syarah Kitab Sahih Muslim
tandaright : Syarah Kitab Sunan Abi Daud
tandaright : Syarah Kitab Sunan Tirmizi
tandaright : Syarah Kitab Misykat
tandaright : Update terkini Syarah Kitab-kitab Di atas

_______________________________________________________

Atau anda lebih selesa mengikutinya melalui YouTube Atau untuk simpanan peribadi, dihadiahkan kepada rakan, atau anda lebih selesa tanpa internet, langganlah DVD dan MP3 dari kami.