Buku Terpilih

BUKU BERIKUT TIADA DALAM STOK KAMI TETAPI KAMI AMAT GEMBIRA SEKIRANYA ANDA MEMILIKINYA.

1. Fiqh Keutamaan – Prof Dr. Yusuf  al- Qardhawi

 

Sinopsis:

Buku ini memaparkan topik yang penting kerana perbincangan mengemukakan suatu jalan keluar terhadap kebuntuan pemikiran dan perbuatan. Persoalan tentang perkara yang perlu didahulukan dan perkara yang perlu dikemudiankan merupakan pertimbangan dan penilaian yang wajar dibuat untuk menangani masalah-masalah umat.

Al-Quran dan al-Sunnah memberi garis-garis penting menentukan keutamaan dan meletakkan sesuatu pada kedudukannya dengan wajar sama ada dari segi hukum, nilai dan pelaksanaannya. Diharap kandungan ini dapat menjadi pembuka pintu kepada mereka yang ingin mendalami kajian pembuka pintu kepada mereka yang ingin mendalami kajian dan pemahaman tentang urutan keutamaan berdasarkan penilaian syariat yang sahih yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi akal.

 

 

2. Himpunan Risalah Imam Hasan Al-Bana

Sinopsis:

Penulis: As-Syahid Imam Hassan Al-Banna

Hassan Al-Banna ibarat satu gagasan yang mantap. Gagasan yang tidak mengejar kekayaan, tidak pernah mencari keuntungan sementara. Melalui pembacaan buku ini, para pembaca akan dapat mengenal dakwah Al-Ikhwanul Muslimin dengan sahih & benar, bersih dari sebarang fitnah. Imam Hassan Al-Banna menggegarkan jiwa-jiwa mukhlis, menyedarkan ummah, menunjuk jalannya para nabi & rasul. InsyaAllah, para pembaca akan dapat mengambilnya menjadi panduan, dalam menjalani kehidupan beragenda islami

 

Download free buku hasan al-bana

 

 

 

 

3. Kembali kepada al-Quran dan Sunnah – K.H. Munawar Khalil

Sinopsis

Buku ini, pertama, berisi himpunan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan umat agar sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Alquran dan Assunnah di segala bidang kehidupan, terutama dalam bidang hukum-hukum Islam.

Pada bahagian kedua, dihuraikan tentang kedudukan Alquran dan Assunnah sebagai pokok hukum dalam Islam, tentang bid’ah, ijma’, qiyas, taqlid, ijtihad, ittiba’, urusan mazhab, dan penjelasan arti ahlus-sunnah wal-jamaah.

Daftar isi, antara lain,

ALQURAN DAN ASSUNNAH SEBAGAI PEDOMAN HIDUP

Wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya; Taat kepada Rasul berarti taat

kepada Allah; Alquran dan Rasulullah; Alquran, dasar hukum

yang pertama; Sifat-sifat orang yang beriman; Kebahagiaan orang yang

taat kepada Allah dan Rasul-Nya; Alquran cukup menjadi pedoman;

Alquran, petunjuk ke jalan yang lurus; Alquran harus dipegang teguh;

Alquran menyeru umat manusia ke jalan yang lurus; Alquran pimpinan

yang sejati; Hukum halal dan haram; Taat kepada Rasulullah saw.;

Kitab Allah dan Sunnah Rasul; Tidak sempurna iman seseorang jika

tidak mengikuti Rasul; Hukum Rasulullah berarti Hukum Allah; Tingkatan

Sunnah Rasul; Sunnah dan bid’ah; Bahaya meninggalkan Sunnah Rasul;

Bahaya bid’ah bagi umat Islam; Bahaya bid’ah bagi orang yang

mengerjakannya; Kebahagiaan orang yang mengikut Sunnah Rasul;

Pertikaian dan kerusakan umat; Penegak Sunnah di masa yang akhir;

Membenarkan atau mendustakan kitab-kitab agama lain; Larangan

bertaklid dan meng-qiyas dalam agama; Menurutkan hawa nafsu

manusia; Kemudahan dan larangan mempersulit dalam Agama Islam;

Pengikut Sunnah pasti selamat; Penegak dan pembela Sunnah Nabi

senantiasa ada sepanjang masa; Masyarakat yang bertentangan

dengan Sunnah; Pembela dan pendukung Sunnah Rasul; Dasar

hukum yang kedua, ketiga, dan keempat; Mengikuti jamaah,

menjauhi firqah

 

DASAR-DASAR HUKUM DALAM ISLAM

Alquran dasar hukum yang pertama dalam Islam; Assunnah, dasar

hukum yang kedua dalam Islam; Pembagian Assunnah; Arti al-bid’ah;

Pembagian bid’ah; Perbedaan antara mashlahat mursalah dan bid’ah;

Adakah bid’ah hasanah dalam urusan ibadat; Larangan berbuat

melampaui batas dalam mengabdikan diri kepada Allah; Al-ijma’,

dasar hukum yang ketiga dalam Islam; Al-Qiyas, dasar hukum yang

keempat dalam Islam; Sekitar soal taklid; Ijtihad, ittiba’, mazhab,

dan ahlus sunnah wal-jama’ah

 

4. Hadis Dhaif dan palsu –  Drs Abdul Ghani Azmi

 

Sinopsis

Walaupun para ulama dari sejak awal-awal lagi telah bangkit menentang fitnah dan gerakan pemalsuan hadis, namun penyebaran hadis-hadis palsu terus juga bergerak, sama ada oleh musuh-musuh Islam yang menyamar sebagai orang Islam mahupun orang-orang Islam yang jahil atau oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan peribadi. Sehingga kini, hadis-hadis Maudhu’ dan yang sebangsanya masih tersebar meluas dikalangan masyarakat serta banyak dijadikan sandaran dalam urusan amalan ibadat, kepercayaan dan lain-lain. Menjadi satu kesalahan besar menyebar dan mengamalkan hadis-hadis Maudhu’ dalam urusan apa jua, bahkan kesesatan umat Islam berpunca dari sini. Menyedari akan hakikat ini, maka penulis dengan segala kelemahannya Cuba menyusun buku ini dengan menyenaraikan hadis-hadis yang disebut Maudhu’ Berta hadishadis Matruk dan Mungkar yang tidak boleh digunakan dalam semua keadaan. Hadis-hadis ini dipilih dari buku-buku yang ditulis oleh para Muhaddisin dan pengkritik. Di antaranya ada yang disepakati dan ada yang diberkati Allah s.w.t. Mudah-mudahan juga dapat membantu umat Islam mengelakkan diri dari tersesat dan semoga dapat dijadikan sebagai pembantu untuk membasmi penggunaan dan penyebaran hadis yang tidak dibolehkan dalm masyarakat kita. Dilahirkan pada tahun 1933. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Gaal, Pasir Putih, Kelantan. Beberapa tahun belajar di pondok dan sekolah Wakaf Bunut, Pasir Putih, Kelantan. Bekas siswa di Penguruan tinggi Agama Islam (P.T.A.I.N) dan Institut Agama Islam Negeri (I.A.I.N). “Al-Jami’ah Al-Islamiah”, Jogjakarta, Indonesia (1955-1963). Bekas Penolong Nazir dan Nazir Guru-Guru Agama di Sekolah Rendah Kerajaan Kelantan (1966-1978). Bekas pensyarah di Maktab Perguruan Teruntum, Kuantan, Pahang, Maktab Perguruan Batu Rakit, Kuala Terengganu dan Maktab Perguruan Pengkalan Chepa, Kota Bahru, Kelantan. Bersara pada lhb Januari, 1989. Pengasas utama Pusat Pengajian Tinggi Islam, Nilam Puri, Kelantan. Setiausaha kepada Jawatankuasa Pembentukan Pusat Pengajian Tinggi Islam tersebut yang dipimpin oleh Datuk Muhammad Nasir, kemudian menjadi AN Majlis Tertinggi dan Ahli Jawatan Akademik kepada Pusat Pengajian Tinggi Islam negeri Kelantan di bawah pimpinan Dato Muhammad Asri bin Haji Muda. Pernah berkhidmat sebagai pengarang Majalah Pengasuh, sebagai AN Majlis Lembaga Peperiksaan Sijil-Sijil Sekolah Agama Majlis Agama Islam, Kelantan, anggota kepada Jawatankuasa Buku-Buku Teks untuk sekolah-sekolah agama tersebut. Lebih kurang 10 tahun memimpin ABIM Negeri Kelantan sebagai Yang Dipertuanya.

 


5. AL-WAFI SYARAH HADITH 40 IMAM NAWAWI – Dr Mustafa al-Bugha & Muhyiddin Misto

Sinopsis

Hadith Arbain adalah kumpulan hadith yang sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin,bahkan banyak dari mereka yang sudah menghafalnya.Ia merupakan kumpulan hadith yang di susun oleh Imam An-Nawawi

Beli online:

0 CommentsLeave a Comment

vvvvv